Bostøtte

I Skjern og Tarm eller i omegnen bor 50-60 personer, med en fysisk-/psykisk funktionsnedsættelse eller har andre diagnoser, der modtager bostøtte.
Som udgangspunkt får man støtte i eget hjem, og for de brugere der bor i Skjern og omegn kører personalet ud fra Langagerparken. For brugere i Tarm og omegn kører personalet ud fra Engdraget.
Både Langagerparken og Engdraget har caféer, man kan visiteres til at benytte. 

Brugerne bor i egne boliger. De modtager støtte og vejledning fra pædagogisk uddannede vejledere og/eller medhjælpere.
Tildeling af støtten er afmålt efter de behov, den enkelte har for støtte, vejledning og praktisk bistand.

Man visiteres efter serviceloven §85.
Visitering sker gennem myndighedsrådgivere i Handicap og Psykiatri.
 
Handicap og psykiatri i Ringkøbing Skjern Kommune