Billede af Me-Tri

Velkommen til Me-Tri

Me-Tri – Mennesker og Trivsel

Sammen skabes arbejdsfællesskaber, hvor der er plads til forskellighed, og hvor fokus er på muligheder frem for begrænsninger.
Me-Tri er et beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med fysisk-/psykisk  funktionsnedsættelse eller mennesker, som ikke har kunnet opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår, og har fået tilkendt pension. Der visiteres efter Servicelovens §103. Huset Me-Tri består af Me-Tri Montage samt Ude-/servicegruppen. Derudover er der mulighed for fx kantinearbejde og rengøring. Borgerne kan vælge at sammensætte ugen med et varieret arbejdsindhold.

Målet er at tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ønsker og drømme. Der arbejdes med at øge borgernes livskvalitet, så de oplever, de har et godt liv. 

I april 2013 blev dagtilbuddenes 50-års jubilæum fejret. I kan læse en artikel om det i Dagbladet Ringkøbing-Skjern her:

Du finder Me-Tri på:
Industrivej 3, 
6900 Skjern
Telefon: 99 74 25 60

 

 

Se også

Tilbudsportalen

Åbningstider og lukkeuger på Me-Tri