Billede af Me-Tri

Velkommen til Me-Tri

Me-Tri er et beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med fysisk-/psykisk  funktionsnedsættelse eller mennesker, som ikke har kunnet opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår, og har fået tilkendt pension. Der visiteres efter Servicelovens §103. Huset Me-Tri består af Me-Tri Montage og SIS Montage, samt Ude-/servicegruppen. Derudover er der mulighed for fx kantinearbejde og rengøring. Borgerne kan vælge at sammensætte ugen med et varieret arbejdsindhold.

Målet er at tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, øge borgernes livskvalitet og medvirke til et godt liv.

Se også

Tilbudsportalen