Velkommen til Center Bakkehuset 

Center Bakkehuset er Ringkøbing-Skjern Kommunes specialtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Center Bakkehuset er et bo- og beskæftigelsestilbud, efter servicelovens §§ 108 og 105 (Lov om alm. Boliger) og § 104.

Center Bakkehusets kerneydelse er, at danne den bedst mulige ramme for mennesker, der er født med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Indsatsen tager grundlæggende udgangspunkt i:

  • At udvikle de ressourcer og forudsætninger personen har og dermed give den enkelte mulighed for, at leve en så optimal tilværelse som muligt.
  • Det tilstræbes ligeledes, at borgeren oplever helhed, sammenhæng og høj faglig kvalitet