Paletten

Her bor 5 borgere med særlige behov (”Enkeltmandsprojekter”). Dagligdagen tilrettelægges individuelt og i størst muligt omfang, med et indhold borgeren udtrykker glæde omkring. Struktur og systematik er af afgørende vigtighed for beboergruppen. Der lægges stor vægt på det ”positive samvær”, i såvel krav- som adspredelsessituationer. Den faglige metode tager primært udgangspunkt i relations orienteret pædagogik, hvor samværet og anerkendelse er det centrale element. 

På Paletten bor fem borgere med ”Problemskabende og udadreagerende adfærd”. De har alle behov for 1:1 personaledækning. Medarbejderne er tværfagligt sammensat og har stor erfaring i at håndtere borgere med meget specielle behov.

Alle 5 borgere i Paletten har en svært udadreagerende adfærd. Volden forekommer med forskellig frekvens og kommer til udtryk ved slag, spark, bid og krads. Derfor tages der i arbejdsplanlægningen højde for, at medarbejderne har behov for længere reproduktionstid. For at nedbringe langtidsvirkningen af, at arbejde med denne Borgergruppe er det nødvendigt, at der er mulighed for at aflaste medarbejderne ved at indlægge ”borgerfri” tidsrum i løbet af dagen. Det kan ske ved, at der i arbejdsplanlægningen indlægges dage med administrative opgaver.

Af hensyn til personalets sikkerhed er der i en række daglige situationer behov for at være to. Det kan være aktiviteter, der kræver fysisk kontakt som af- og påklædning, bleskift, bad, gåture samt aktiviteter væk fra Center Bakkehuset, hvor overfaldsalarmen ikke rækker. Der er notorisk behov for at kunne tilkalde øjeblikkelig hjælp ved konflikter.

Uddannelsesprofil 

Center Bakkehuset har gennem årene modtaget borgere med ”Problemskabende adfærd” fra tilbud, der havde svært ved at håndtere deres voldelige reaktioner. I alle tilfælde er det lykkedes at nedbringe volden markant. Ikke ved anvendelse af magtbaserede ”reduktionsmetoder” eller overdreven brug af ”adfærdsdæmpende” medicin, men gennem en systematisk og fagligt velfunderet indsats. Bl.a. har vi fokus på, at personalets ”mind set” er ressourceorienteret og ikke problemfikseret.

Teamets medarbejdere indgår i et systematisk uddannelsesprogram, hvor de løbende undervises og modtager faglig supervision i ” Applied Behavior Analysis” (Anvendt Adfærdsanalyse), som er en internationalt anerkendt og videnskabeligt velfunderet psykologisk teori, der lægger op til, ved positive anerkendende omgangsformer, at ændre ”problemskabende adfærd” til mere hensigtsmæssig adfærd. Ligeledes indgår Neuropædagogik og "Sanseintegration" i uddannelsesprogrammet.

Medarbejderne, der arbejder med udadreagerende borgere, bliver fortløbende uddannet til denne opgave. To gange årligt afvikles kursus / faglig supervision med eksterne supervisorer. Kurset gennemføres med en teoridel, hvor deltagerne indføres i Applied Behavior Analysis psykologiske fundament. Den praktiske del afvikles som faglig supervision på konkrete faglige situationer, formidlet gennem videooptagelser. Kurserne har en varighed af 2 x 4 dage. Kurserne har deltagelse af studerende og vikarer.