Team 4 

Her bor 5 borgere, der er svært udviklingshæmmede. Pædagogisk arbejdes ud fra et helhedssyn, hvor udgangspunktet er at tilgodese den enkeltes udvikling samt at vedligeholde de funktioner og kompetencer, borgeren har opnået. Der er til stadighed fokus på, at borgeren oplever indhold og livskvalitet i tilværelsen uanset graden af fysisk/psykisk udviklingshæmning.

Uddannelsesprofil 

Medarbejderne, der arbejder med borgere uden sprog, supplerer talesproget med forskellige former for visuel eller taktil støtte. Medarbejderne undervises i brugen af Bliss, PECS, Piktogrammer eller Tegn til tale (også kaldet TTT). Vi oplever at Tegn til Tale er et godt hjælpemiddel for flere af teamets borgere uden talesprog eller med et svært forståeligt talesprog.

En del af gruppens borgere har medfødte hjerneskader. Neuropsykologi giver en grundlæggende viden om, hvordan personer reagerer, når afgrænsede områder i hjernen er skadet. Hvordan omverdenen opleves, og efter hvilke grundprincipper man kan arbejde neuropædagogisk med disse personer.

Kurser i neuropsykologi / pædagogik afholdes hvert andet år og omfatter bl.a.:

  • Hjernens udvikling
  • Hvordan fungerer nervecellerne, og hvordan samarbejder de? (Det neurale netværk)
  • Hvordan oplever hjernen omverdenen, og hvad laver hjernen, når vi sover?
  • Neuropsykologiske forklaringer på autisme, tvangshandlinger og selvmutilation (selvskaden)
  • Kortlægning af udviklingsniveau og –beskrivelser