Kontakt 

Kontaktoplysninger til centret med hovednummer og mailadresse:

Center Vest 

Center Vest, Hvidkløvervej 4, 6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 24 70 
centervest--mail--rksk.dk

Ledelse 

Områdeleder Allison Hansen
Mail: allison.hansen--mail--rksk.dk