Billede af hjemmevejlederkontoret

Smedegade

Smedegade 7
6950 Ringkøbing
99 74 20 49
centervest[mail]rksk.dk

 

Hjemmevejledningen i Center Vest

Hjemmevejledningen i Center Vest har udgangspunkt fra hjemmevejlederkontoret i Smedegade 7, 6950 Ringkøbing.

Herfra ydes der støtte til visiterede borgere. Støtten foregår primært i borgernes eget hjem.

På samme adresse ligger den uvisiterede cafe "Den Grønne Elevator" - et aktivitets og samværstilbud under Handicap- og psykiatri. Se afsnittet vedrørende uvisiteret cafe.

I hjemmevejledningen prioriteres det, at der sker kompetenceudvikling af ansatte, så borgernes behov kan løses med høj faglighed og af engagerede medarbejdere med stærke personlige kompetencer.