Billede af hjemmevejlederkontoret

Smedegade

Smedegade 7
6950 Ringkøbing
99 74 20 49
centervest[mail]rksk.dk

 

Hjemmevejledningen i Center Vest

Hjemmevejledningen i Center Vest har udgangspunkt fra hjemmevejlederkontoret i Smedegade 7, 6950 Ringkøbing.

Herfra ydes der støtte til visiterede borgere. Støtten foregår primært i borgernes eget hjem ved fysiske besøg eller som virtuelle opkald, samtaler i caféen i Smedegade med hjemmevejleder eller som et gruppetilbud.

På samme adresse ligger den uvisiterede cafe "Den Grønne Elevator" - et aktivitets og samværstilbud under Handicap- og psykiatri. Se afsnittet vedrørende uvisiteret cafe.

I hjemmevejledningen prioriteres det, at der sker kompetenceudvikling af ansatte, så borgerne kan få leveret den støtte der matcher deres behov, på en måde, så borgerne fortsat har mulighed for at udnytte egne ressourcer bedst muligt. Den store kompleksitet og bredde i opgaverne kræver veluddannede og engagerede medarbejdere med høj faglighed.