Indendørsområde på Rosengården

Akuttilbud

Botilbuddet Rosengården lægger rammer til akuttilbuddet, som består af 2 værelser på ca. 11 m2 hvor borgere, som i forvejen er visiteret til Servicelovens § 85 bostøtte eller Servicelovens § 104 aktivitets- og samværstilbud kan benytte ved behov.
Borgeren kan fx overnatte på et af disse værelser, hvis de ikke magter at være i eget hjem, enten på grund af angst eller andet.
Et af formålene med akut-værelserne er at forebygge indlæggelser. Derudover fungerer vores akutfunktion som en hotline, som borgerne kan ringe til.

Akuttilbuddet er åben hele døgnet og følger den rytme, som ellers er i botilbuddet.

Kontakten til akuttilbuddet formidles via borgerens kontaktperson fra støttecentrene. Har du et akut behov for støtte og rådgivning, er vi et tilbud, som står klar til at hjælpe. 

I hverdagen fra kl. 8-16, sker henvendelsen til akuttilbuddet i samarbejde med borgerens støtte-kontaktperson fra Støttecentret. Efter kl. 16, i weekenderne og helligdage kontaktes akuttilbuddet på tlf. 51 22 87 04

Der er mulighed for at få formiddagskaffe og middagsmad, - aftensmaden skal borgeren som udgangspunkt selv indkøbe, men der er mulighed for køb af færdigret.

Tilbuddet består af rådgivning og støtte, dette kan foregå via telefonisk kontakt, samtale på Rosengården eller af overnatning.