Område Nord

Område Nord er et nyt område bestående af Center Vest og Skelbækcentret.

Det nye område er opstået i forbindelse med en organisationsændring i Handicap og Psykiatri.

Du går til de to centre under Område Nord herunder, ved at klikke på navnet på det enkelte center.