Velkommen til Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Centret består af afdelingerne RosengårdenFredensgade og Støttecentre 
Centret hører organisatorisk under fagområdet Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor kerneopgaven er at støtte at borgerne udvikler og anvender deres ressourcer.

Organisationen er fagligt specialiseret inden for socialpsykiatri, ADHD og autisme.

Vores tilbud

I Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme tilbyder vi en række forskellige tilbud.
Lovgivningsområder er Serviceloven (SEL) samt Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB).

  • Botilbud, længerevarende (SEL §105) eller midlertidigt (SEL §107)
  • Akuttilbud på Rosengården
  • Bostøtte (SEL §85) 
  • Beskyttet beskæftigelse SEL §103 og aktivitets og samværs tilbud (SEL §104)
  • Beskæftigelse (LAB §91) med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller til at kunne påbegynde uddannelse.
  • STU – en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år.
  • Uvisiterede caféer

Afdelingerne ledes af en centerleder samt 3 daglige ledere, hvortil der er tilknyttet 2 kontorassistenter.