Bostøtte

Bostøtte efter SEL § 85 omfatter hjælp, omsorg eller støtte i egen bolig samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme yder støtte og rådgivning til mennesker med psykiske funktionsnedsættelser, ADHD, autismespektrum-forstyrrelser, særlige sociale problemer, der bor i eget hjem.

Formålet med bostøtten er

Centeret medarbejdere tilbyder støtte til, at skabe motivation i den enkeltes recovery proces. Dette er for borgeren, en meget personlig og individualiseret metode, som bygger på viden og forventning om, at alle kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom.

Vi har stor fokus på Almindelig Daglig Læring. Således at borgeren på sigt kan klare sin hverdag med mindst mulig professionel støtte og dermed opnå øget autonomi. Det gøres med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse og medindflydelse. Målet er så vidt muligt, at få borgeren ind i en selvstændig tilværelse.

 

Ydermere er formålet med støtten at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med myndighedsafdelingen.