Rosengårdens indgang fra Øst

Botilbud 

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme tilbyder botilbud for borgere, der er tilknyttet socialpsykiatrien på Rosengården, samt for borgere, der har ADHD og/eller autismespektrum forstyrrelser på Botilbuddet Fredensgade.
Begge botilbud har tilbud efter Servicelovens §105 - længerevarende tilbud, samt Servicelovens §107 - midlertidige tilbud.