Dagtilbud og beskæftigelse

Det overordnede formål er, at kunne tilbyde meningsfuld beskæftigelse / aktiviteter og samvær. 
Vi tror på, at mennesker trives og udvikler sig, ved blandt andet at være aktive og ved at have opgaver som giver mening for andre end sig selv.

At føle at det man gør har værdi for andre, har betydning for vores selvbillede - vores identitet.
Derfor er de opgaver der ligger i vores beskæftigelsestilbud af stor betydning, især i forhold til at det er daglige opgaver som skal løses og dermed bliver meningsfulde.

Et andet mål er at fremme psykisk og fysisk sundhed. 

Medarbejdergruppen er bredt sammensat med forskellige fagligheder, pædagoger og håndværker uddannet, for at sikre høj kvalitet i de forskellige opgaver / aktiviteter. 

Udgangspunkt er individuel støtte. God og tæt kontakt med personalet - med sigte på fremme af fornemmelsen for at " hvert enkelt individ er værdifuldt" - herunder støttende og vejledende samtaler.

God personlig backup under arbejdsprocesserne og styrkelse af de praktiske færdigheder - den intuitive viden, gennem meningsfyldte og kompetence udviklende arbejdsopgaver.