Teknisk service værksted

Beskæftigelsen - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §91 og Serviceloven §103 

Arbejdet i beskæftigelsen

Målgruppen i beskæftigelse er ledige med en psykisk sygdom, ADHD eller autisme, som er omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91 eller Serviceloven §103

Teknisk service, café køkkenerne tilknyttes typisk efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91.