Drosselvej set udefra

Drosselvej ADHD/autisme

Drosselvej, beskyttet beskæftigelse SEL §103 og dagtilbud SEL § 104.

Drosselvej tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til borgere med kognitive udfordringer som ADHD / autisme.

Der laves individuelle tilbud. I samarbejde med den enkelte borger planlægges, hvilke opgaver / aktiviteter vedkommende skal deltage i, med udgangspunkt i hvilke mål den enkelte har. 
I planlægning af opgaver / aktiviteter tages der hensyn til at fremme helhed, forebyggelse, inklusion og livskvalitet for den enkelte.

Aktivitets tilbuddene varierer og udvikler sig alt efter hvilke borgere der er tilknyttet stedet og hvilke opgaver der er interesser for. Tilbuddet er for borgere som er visiteret efter Serviceloven § 103 og 104. 
Pt. er der følgende tilbud:

  • IT undervisning onsdage. Individuelt tilrettelagte forløb (software, hardware, programmering etc.)
  • Derudover er der mulighed for at være tilknyttet teknisk service og café/køkken. Der er anlagt stor køkkenhave og drivhus, som udover at skabe rammer for aktiviteter også giver grøntsager til køkkenet.