Område Syd

Område Syd er et nyt område bestående af Center Bakkehuset og Å-Center Syd.

Det nye område er opstået i forbindelse med en organisationsændring i Handicap og Psykiatri.

Du går til de to centre under Område Syd herunder, ved at klikke på navnet på det enkelte center.