Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vision

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst i kommunen.

Visionen bliver konkretiseret gennem planstrategien, de overordnede politikker og øvrige politikker.

Herved er det sikret, at der er en rød tråd fra den overordnede vision til kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og foreninger m.m.

Planstrategien uddyber og konkretisere den politiske vision.

De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager udgangspunkt i visionen og planstrategien, og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker.

Politik for Handicap og Psykiatri relatere sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Politik for Handicap og Psykiatri relatere sig til følgende målsætninger i:

  • Vækst- og udviklingspolitikken: 9
  • Politik for det godt liv: 1, 2, 4, 5, 6

 

Vision for Handicap og Psykiatri

Et godt liv med handicap