tekst

Velkommen til Holmelunden

Holmelunden er et bosted for personer med udviklingshæmning. Bostedet er borgernes eget hjem, hvor der er ansat ca. 40 medarbejdere til at støtte og hjælpe borgerne til en tryg hverdag og et værdigt og meningsfyldt liv.

På Holmelunden forsøger vi gennem trofasthed, kreativitet og positiv indstilling til beboere, familie, kollegaer og arbejdspladsen at skabe et sted, hvor der er rart at bo, være og komme på besøg.

Beboere, pårørende og medarbejdere arbejder gennem handleplaner med beboernes behov og styrker, og vi laver sammen mål og indsatser for at styrke livskvaliteten.

Alle samarbejder om at skabe et bosted, hvor beboernes hverdagsliv, behov og udfordringer er i fokus.
Eksempelvis er det kreative en væsentlig del af hverdagen på Holmelunden og det er bl.a. blevet dokumenteret i 2 artikler fra henholdsvis 2010 og 2011 i Ringkøbing-Skjern Dagbladet.

Bostedet bliver drevet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Boligerne er opført efter Lov om almene boliger, og hjælpen til beboerne ydes fortrinsvis efter servicelovens § 83 og § 85.