Dagtilbud

Skelbæk Centret består af fire tilbud: Hatkjærhus, Holmelunden, MSM og Satelitten.
Vi har to dagtilbud, MSM og Hatkjærhus, som tilbyder beskæftigelse eller samvær efter servicelovens
§ 103 og § 104. Derudover har vi to botilbud, Holmelunden og Satelitten, som tilbyder støtte og vejledning til voksne med udviklingshæmning efter servicelovens § 83 og § 85.
Borgerne bor i lejligheder bygget efter almen boliglovens § 105 stk. 2

Afdelingerne ledes af en centerleder samt 3 daglige ledere, hvortil der er tilknyttet 2 kontorassistenter.