Pædagogiske metoder

KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Denne pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systemisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægtning af det positive, det som virker.

En vigtig tilgang er også at vi undersøger – snarere end fortolke. Det er vigtigt at vi ikke tror vi ved bedst, hvordan andre mennesker tænker og bedst ved hvad de gerne vil. Men at vi undersøger og er nysgerrig.

Vi tager typisk udgangspunkt i det, der virker, og udvikler herfra. Grunden til vi gerne vil arbejde med det som fungerer og virker er at vi oplever, at mennesker har nemmere ved at bevare lyst og gejsten til udvikling og forandring.

I arbejdet med anerkendende pædagogik handler det blandt andet i høj grad om at kunne sætte sig i den andens sted og se verden ud fra den andens perspektiv. De professionelle skal være nysgerrig på og spørge ind til personen med udviklingshæmnings perspektiv, og have blik for at se personens ressourcer.
Læring og udvikling er i fokus, og det gør vi synligt for borgeren.