Billede af MSM set udefra

Velkommen til MSM

MSM - Muligheder Samvær Mennesker

Dagtilbuddet MSM er et dagbeskæftigelses- og social/samværs-tilbud for voksne med udviklingshæmning
§ 103 og § 104 tilbud. Vi har ca. 70 pladser.

I 2013 havde MSM 50 års jubilæum, hvilket Ringkøbing-Skjern Dagbladet havde denne artikel om. 

Vores målsætning er at udvikle den enkelte brugers sociale kompetencer, styrke fællesskabet og give udfordringer og oplevelser i dagligdagen. 
Vi er opdelt i 5 forskellige grupper, hvor der tages individuelle hensyn til brugernes behov for samvær og beskæftigelse.

Vi deltager gerne i aktiviteter sammen med de øvrige dagtilbud i området, f.eks. Løvfaldsmarchen.

I 2008 var Ringkøbing-Skjern Dagbladet forbi og se forestillingen Midt om Natten, som MSM stod for. Læs artiklen her.

Vi har meget samarbejde med lokale virksomheder bl.a. Kloster Design, samt Skov- og Naturstyrelsen. Derudover sælger vi brænde til byens borgere.

Vi ønsker og tilstræber at være en del af det lokale samfund og tager aktiv del i nærmiljøet. Bl.a. var MSM i 2009 med til at samle 200 kg affald sammen i Ringkøbing.