Kontakt

Kontaktoplysninger til centret med hovednummer og mailadresse:


Skelbækcentret

Skelbækcentret, Holmelunden 4, 6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 17 24 
skelbaekcentret[mail]rksk.dk


Ledelse:

Områdeleder Allison Hansen
Mail: allison.hansen[mail]rksk.dk