Vores center

I 2007 bliver Skelbæk Centret etableret under Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Skelbæk Centret består af de to botilbud Holmelunden og Satellitten, og de to dagtilbud MSM og Hatkjærhus.

Tæt på dagtilbuddet MSM løber den lille bæk Skelbækken. Bækken løber under Holmegårdsvejen, forbi Holmelunden og knytter således to af vore tilbud sammen, heraf centrets navn og logo.