Unika 

Her bor 5 borgere med medfødt døvblindhed. I Unika vægtes at give et helhedstilbud efter ønsker og behov. Af aktiviteter kan nævnes gymnastik, svømning, musikprogram, ridning, massage og ture i naturen. Sammenfaldende for alle aktiviteter er med udgangspunkt i tid, rum og struktur, at have fokus på alle sanser. F.eks. er gymnastikprogrammet sammensat, så der tages højde for alle sanser, som muskel- led sans, taktil sans, vestibulær sans, den kinæstetiske sans og lugte sans.

Der tages udgangspunkt i, at den enkelte udvikler sig i nære relationer, igennem berøring, bevægelser, samt nærsanser, støttet af eventuel høre- eller synsrest.

Der lægges vægt på et tværfagligt miljø, hvilket indebærer, at alle der samarbejder med borgeren, ud over deres faglige identitet, også har identitet som specialister i døvblindhed. I den pædagogiske praksis er indflydelse og medbestemmelse prioriteret højt.

Vi arbejder med os selv som krop og spejl, samarbejder med den enkelte og har udgangspunkt "i det fælles tredje". Via faglige netværk foregår der vidensdeling og sparring med andre på døvblinde feltet.

Uddannelsesprofil 

Det kræver stor viden og indsigt at arbejde med borgere der er døvblindfødte. En del af medarbejderne har arbejdet med denne borgergruppe siden opstarten i 1994.

Medarbejderne følger et fast efteruddannelsesforløb, der bl.a. medfører, at de deltager i Videnscenter for Døvblindfødtes uddannelser, kurser og konferencer. Inden for de første to års ansættelse gennemgår nye medarbejdere ”Basisuddannelsen om medfødt døvblindhed”. Efterfølgende følges op med ”National Grunduddannelse”, som er en efteruddannelse.

Hovedparten har ”Basisuddannelsen om medfødt døvblindhed” og flere ”National Grunduddannelse”, der udbydes af ”Videnscenter for Døvblindfødte” i Ålborg. Fem gange årligt afholdes kurser / faglig vejledning ved ”Videnscenter for Døvblindfødte”. Kurserne afholdes for alle faste medarbejdere på afdelingerne Unika.

Ud over de fastlagte kursusdage ydes der ”Direkte vejledning”, hvor VISO-konsulenter deltager i borgerenes hverdag og giver medarbejdergruppen faglig sparring. Omfanget er varierende, men typisk 3-4 dage om året på de afdelinger, hvor der bor døvblinde. Denne vejledning omfatter også studerende og vikarer.

Døvblindfødte personer udtrykker sig kropsligt/taktilt. Det vil sige, at de anvender krop og hænder til at udtrykke sig med. Vejledere fra Videnscenter for døvblindefødte underviser medarbejderne i taktil kommunikation. Der gives ekstern vejledning 4 gange årligt.