Logo
Logo Ringkøbing Skjern Kommune

Korterevarende tilbud i Handicap og Psykiatri

Bostøtte

Bostøtte

Støtte til dig som bor i egen bolig

Dagtilbud

Dagtilbud

Dagtilbud og Beskæftigelse

STU

STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

U-visiteret café

U-visiteret café

Døren er åben for alle

Forvisitation og Vendepunktet

Forvisitation og Vendepunktet

Rådgivning/hjælp til hverdagen