Indendørsområde på Rosengården

Akuttilbud

Botilbuddet Rosengården lægger rammer til akuttilbuddet, som består af 2 værelser på ca. 11 m2 hvor borgere, som i forvejen er visiteret til Servicelovens § 85 bostøtte eller Servicelovens § 104 aktivitets- og samværstilbud kan benytte ved behov.
Borgeren kan fx overnatte på et af disse værelser, hvis de ikke kan være i eget hjem på grund af deres psykiske tilstand.
Et af formålene med akut-værelserne er at forebygge indlæggelser. Derudover fungerer vores akuttilbud som en hotline, som borgerne kan ringe til.

Akuttilbuddet er åben hele døgnet og følger den rytme, som ellers er i botilbuddet.

Kontakten til akuttilbuddet formidles via støttecentrenes medarbejdere. 

I hverdagen fra kl. 8-16, sker henvendelsen til akuttilbuddet i samarbejde med personalet i bostøtten. Efter kl. 16, i weekenderne og helligdage kontaktes akuttilbuddet på tlf. 51 22 87 04

Der er mulighed for at købe mad i akuttilbuddet.

Tilbuddet består af rådgivning og støtte, dette kan foregå via telefonisk kontakt, samtale på Rosengården eller ved overnatning. Overnatning er max 3 døgn ad gangen.