Drosselvej ADHD/autisme
Drosselvej, beskyttet beskæftigelse SEL §103 og dagtilbud SEL § 104.

Drosselvej tilbyder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til borgere med kognitive udfordringer som ADHD / autisme.
Der laves individuelle tilbud. I samarbejde med den enkelte borger planlægges, hvilke opgaver / aktiviteter vedkommende skal deltage i, med udgangspunkt i hvilke mål den enkelte har. 

Dagtilbud

I planlægning af opgaver / aktiviteter tages der hensyn til at fremme helhed, forebyggelse, inklusion og livskvalitet for den enkelte.

Aktivitets tilbuddene varierer og udvikler sig alt efter hvilke borgere der er tilknyttet stedet og hvilke opgaver der er interesser for. Tilbuddet er for borgere som er visiteret efter Serviceloven § 103 og 104. 

Pt. er der mulighed for at være tilknyttet teknisk service og café/køkken. Der er anlagt stor køkkenhave og drivhus, som udover at skabe rammer for aktiviteter også giver grøntsager til køkkenet. 

Beskæftigelse

Det er vigtigt for os at borgere i vores tilbud oplever succeser, får styrket selvværd og oplever positive historier om sig selv, fordi vi tror på at det vil bidrage til en positiv udvikling i den enkeltes videre forløb.
Vi dokumenterer beskæftigelsesforløbene med beskrivelser omkring den enkeltes styrker og udviklingsbehov set i forhold til et arbejdsmarked.

I Teknisk service producerer vi forskellige træprodukter. Det kan være havemøbler, blomsterkasser, strandstole etc. Derudover er der diverse afvekslende praktiske opgaver, vedligehold af grønne og grå områder, reparationsopgaver etc. Mødetider planlægges individuelt i dagtimerne mandag til fredag.
I Café/køkken produceres dagligt mad til beboere. Arbejdet består af madlavning, bagning, oprydning og rengøring, varemodtagelse, lager, opvask, etc. Derudover har vi fokus på livsstilstemaer, sund kost og motion. Mødetider planlægges individuelt i dagtimerne mandag til fredag.

Kontakt daglig leder.