Dagtilbud 

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104.

Ifølge lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

Formål

Aktivitets- og samværstilbud har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen og retter sig især mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at de forskellige målgrupper, som tilbuddet retter sig mod, kan udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. 

Dagtilbud Rosengården Socialpsykiatrien
Serviceloven § 104

Dagtilbuddet i socialpsykiatrien ligger i hjertet af Rosengården og indeholder aktivitets rum, køkken, spiseområde og øvrige opholdsrum.

Rosengården tilbyder aktivitets- og samværstilbud til borgere tilknyttet psykiatrien.
Der laves individuelle tilbud. I samarbejde med den enkelte borger planlægges hvilke opgaver / aktiviteter vedkommende skal deltage i, med udgangspunkt i hvilke mål den enkelte har. 
I planlægning af opgaver / aktiviteter tages der hensyn til at fremme helhed, forebyggelse, inklusion og livskvalitet for den enkelte.

Aktivitets tilbuddene varierer og udvikler sig alt efter hvilke borgere der er tilknyttet stedet og hvilke opgaver der er interesser for. Tilbuddet er for borgere som er visiteret efter Serviceloven § 104. 

I øjeblikket har vi følgende tilbud i kreativ café, som er åbent én gang ugentligt

Spil og socialt samvær

Hver onsdag arrangerer vi ture, hvor der både er mulighed for at få fælles oplevelser, frisk luft og fysisk aktivitet
Mulighed for at spise sammen mandag aften og fredag formiddag, hvor man også kan være med til at planlægge og fremstille maden