Intro til Center Bakkehuset 

Kommunes specialtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Centeret er et bo- og beskæftigelsestilbud, efter servicelovens §§ 108 og 105 (Lov om alm. Boliger) og § 104.

Kerneydelsen er, at danne den bedst mulige ramme for mennesker, der er født med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.