Intro til Brohuset

Hvidkløvervej 4 - 10
6950 Ringkøbing
99 74 24 70
centervest@rksk.dk

Brohuset er et botilbud, som startede op d. 1. september 2004. Det var nybygget på dette tidspunkt. Brohuset har 26 lejligheder fordelt i 2 huse med henholdsvis 12 og 14 lejligheder. Udover lejlighederne er der fællesarealer, anrettekøkkener, vaskerum og kontor. Brohuset består også af en administrationsbygningen med kontorer og mødelokaler. Der er store grønne områder mellem bygningerne, gårdhave og sansehave med redskaber til udendørs aktiviteter. Der er ligeledes etableret bålplads, trampolin, hængekøjelund og grøntsagshave med mange frugttræer.

Brohuset er et botilbud for voksne udviklingshæmmede med forskellige diagnoser. Beboerne modtager støtte og vejledning til, at leve et positivt og udviklende liv og med stor livskvalitet. Planlægningen sker sammen med borgeren og ud fra dennes muligheder og ønsker. Vi yder praktisk støtte i hverdagens pleje, aktiviteter og sociale liv. Vi lægger stor vægt på samarbejde med pårørende, frivillige og andre sundhedsfaglige personer. Vi tilbyder en bred faglighed fra pædagoger, sundhedsfagligt personale, ergo- og fys personale samt husassistenter. Der er døgnbemanding – dvs. der er vågen nattevagt.

Emner under Brohuset