Intro til Holmehusene

Holmegaardsbakken 22-30
6950 Ringkøbing
99 74 11 68 
centervest@rksk.dk

Beskrivelse af Holmehusene:

Holmehusene er et botilbud, som har hørt til Handicap og psykiatri siden 1. april 2019. Holmehusene har ialt 25 lejligheder fordelt i 4 huse. Udover lejlighederne er der fællesarealer med anretterkøkkener, spisestue og opholdsstue samt vaskerum og kontor. Der er en fælles gårdhave samt en lille terrasse til hver lejlighed.

Botilbuddet henvender sig til voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, som følge af en erhvervet hjerneskade. 

Beboerne modtager støtte og vejledning til at leve et positivt og udviklende liv og med stor livskvalitet.

Planlægningen sker sammen med borgeren og ud fra dennes muligheder og ønsker. Vi yder praktisk støtte i hverdagens pleje, aktiviteter og sociale liv.

Vi lægger stor vægt på samarbejde med pårørende, frivillige og andre sundhedsfaglige personer. Vi tilbyder en bred faglighed fra pædagoger, sundhedsfagligt personale samt ergoterapeuter. Der er døgnbemanding – dvs. der er vågen nattevagt.

Ved siden af de 4 huse til beboerne, er der en administrationsbygning, som består af kontorfaciliteter til den daglige leder, områdeleder, administration samt mødefaciliteter.

Vi har også et lokale, som kan bruges til fællesarrangementer, som planlægges i samarbejde med borgere og personale.