Intro til Satelitten

Satelitten er et socialpædagogisk § 105 botilbud til unge, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau primært på grund af en traumatiseret opvækst med omsorgssvigt til følge.
Udover Satelitten har vi også enkelte bostøtte opgaver og STU.

Vores mål er sammen med den enkelte borger at synliggøre og styrke ressourcer, støtte den enkeltes personlige udvikling og fremme deres evne til at mestre eget liv.
Vi ønsker at borgeren, gennem stabilitet og sammenhæng i sit liv øger sin oplevelse af livskvalitet. Arbejdet tilrettelægges sådan at ansvaret for eget liv, forbliver hos borgeren. Vi arbejder med udgangspunkt i og med respekt for den enkeltes måde at opleve, tænke, føle og handle på.

Vi tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov i forhold til den pædagogiske indsats, herunder udarbejdelse og opfølgning af handleplaner.

Vi har et tæt samarbejde med pårørende og samarbejdspartnere i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

I hverdagen er der fokus på den enkelte gennem dialog og socialt samvær. Personalet støtter og vejleder borgeren i forhold til beskæftigelse, rengøring, personlig hygiejne, sociale relationer, økonomi, aktiviteter mv.

Satelitten flyttede adresse i sensommeren 2016 og havde i marts samme år en artikel i Dagbladet om den kommende nye beliggenhed.

Emner under Satelitten

Fysiske rammer

Pædagogiske metoder