Intro til Grønbjerghjemmet

Algade 63, Grønbjerg
6971 Spjald
99 74 29 33
centervest@rksk.dk

 

Beskrivelse af Grønbjerghjemmet

Grønbjerghjemmet er en ældre bygning, som blev totalrenoveret og med tilbygning i 2006. Der er 16 lejligheder og 1 aflastningsbolig. Huset er i tre etager og er naturligt inddelt i tre grupper. På hver etage er der fælles spise- og opholdsstuer. Der er et fælles vaskerum for de beboere, der ikke selv har vaskemaskiner. Der er indrettet produktionskøkken, hvor al maden fremstilles. Der er et dejligt haveanlæg rundt om Grønbjerghjemmet, som giver mulighed for mange udendørsaktiviteter.

Grønbjerghjemmet er et varigt botilbud for voksne borgere med komplekse problematikker, som udviklingshandicap, psykiatriske lidelser, demens samt for borgere med senhjerneskader. Alle beboere har behov for omfattende pædagogisk støtte, pleje, omsorg og praktisk hjælp.

Beboer har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Der er således vågen nattevagt i huset.

Her er ansat pædagoger, ergoterapeuter, sundhedsfagligt personale, demenskoordinator, køkken- og husassistent, pedel, og en daglig leder som har fast base i huset. Der er desuden elever og studerende tilknyttet, samt seniorjob og andre i jobtræning.

Det prioriteres, at der sker en kompetenceudvikling af ansatte, så beboernes behov kan løses med høj faglighed og af engagerede medarbejdere med stærke personlige kompetencer.