Dagtilbud og Beskæftigelse

Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104

Ifølge lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 

Serviceloven § 103

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Herunder kan du vælge det dagtilbuds-/beskæftigelsestilbud, du er interesseret i at få mere at vide om.