Henvendelse til Handicap og Psykiatri

Henvendelse fra samarbejdspartnere:

Nye henvendelser fra samarbejdspartnere om støtte til borgere sker ved en telefonisk henvendelse til Forvisitationen i Vendepunktet, hvor det vurderes, om borgeren er i målgruppen for ydelser fra Handicap og Psykiatri, som kan forvente at få bevilget hjælp.
Opfylder borgeren kriterierne, skal der efter telefonkontakt indsendes et udfyldt henvendelsesskema, som findes nederst på denne side.

Telefonisk henvendelse til Forvisitationen

  • kan ske mandag til fredag kl. 10.00 – 12.00 på telefon 99 74 11 24.

Det er vigtigt, at henvendelsesskemaet udfyldes grundigt!


Henvendelsesskemaet skal underskrives af borgeren, inden det sendes til Forvisitationen i Handicap og Psykiatri sammen med samtykkeerklæring og andre relevante bilag.
Underskriften skal sikre, at borgeren er indforstået med, at henvendelsen sker.

Eksterne samarbejdspartnere sender henvendelsesskemaet, samtykkeerklæring og andre relevante bilag som sikker post til Forvisitationen:

Send sikker mail - borger
Send sikker mail - virksomhed
sikkerpost.handicap@rksk.dk

Interne samarbejdspartnere, ansat ved kommunen, sender henvendelsesskemaet, samtykkeerklæring og andre relevante bilag til handicap@rksk.dk eller til mailgruppen "Forvisitation Handicap og Psykiatri-fællespostkasse".

Henvendelse fra borgere:

Henvendelse fra borgere om ydelse fra Handicap og Psykiatri sker ved, at du ved første kontakt udfylder et henvendelsesskema og indsender det. 

Du kan sende skemaet elektronisk, hvor du skal logge på med MitID.

Send sikker mail - borger
 

Du kan også sende skemaet som almindelig post til

Ringkøbing-Skjern Kommune
Forvisitationen og Vendepunktet
Nylandsvej 10
6900  Skjern

Bilag, du skal udfylde ved henvendelse til Handicap og Psykiatri:

Kontaktoplysninger
Vendepunktet

Telefon tid kl. 10.00 til kl. 12.00

Vendepunktet
Nylandsvej 10
6900 Skjern

Vendepunktet

Telefon tid kl. 10.00 til kl. 12.00

Vendepunktet
Blomstervænget 52
6950 Ringkøbing