Ansøgning om Socialt Frikort

Et Socialt frikort giver dig mulighed for at tjene penge, - uden at du bliver trukket i dine forsørgelsesydelser fx kontanthjælp, førtidspension eller boligsikring. 

Er du i målgruppen

For at være i målgruppe til at ansøge om Socialt frikort, skal du være social udsat, som fx hjemløshed, have et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol, en psykisk lidelse eller sårbarhed, kombineret med sociale udfordringer.
Udfordringer som gør, at du er i målgruppe for modtagelse af støtte efter servicelovens afsnit V, som fx midlertidig eller længerevarende socialpædagogiskstøtte eller botilbud.

Ej i målgruppe

Personer med fysisk handicap eller udviklingshæmning er som udgangspunkt ikke en del af målgruppen med mindre, der er særlige sociale problemer.

For at kunne søge om frikortet må du ikke være under ordinær uddannelse eller have været det inden for det seneste år, ligesom du ikke må have haft en arbejdsindtægt på mere end 10.000 kr. inden for det seneste år.

Betingelser som skal være opfyldt

Det er en betingelse, at du har opholdt dig i Danmark i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år, jf. § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du bliver bevilget et Socialt frikort, er der mulighed for at tjene op til 40.000 kr. skattefrit om året.

Du laver selv en aftale med arbejdsgiver, og du vælger selv hvor meget og hvor ofte, du vil arbejde. 
Du kan arbejde hos alle virksomheder, offentlige myndigheder m.v., der har et CVR-nummer, men du kan ikke bruge et Socialt frikortet i forbindelse med et løntilskudsjob, et fleksjob eller lignende. Du kan desuden ikke bruge et Socialt frikortet i forbindelse med freelancearbejde eller arbejde i egen virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Ansøg her

Ansøg digitalt om et Socialt Frikort

Kontaktoplysninger
Vendepunktet

Telefon tid kl. 10.00 til kl. 12.00

Vendepunktet
Nylandsvej 10
6900 Skjern

Vendepunktet

Telefon tid kl. 10.00 til kl. 12.00

Vendepunktet
Blomstervænget 52
6950 Ringkøbing