Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 

Et af de kortevarende tilbud i Handicap og Psykiatri er et unikt særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge mellem 16-25 år.
Tilbuddet retter sig mod unge, som har brug for en ungdomsuddannelse, som er individuelt tilrettelagt efter den unges ønsker og behov.
Vi tilbyder en 3 årig uddannelse, som tager udgangspunkt i netop den unges niveau, hvor målsætningen defineres individuelt år for år, så det er muligt at skabe den rette mængde forstyrrelser, som den unge har brug for i sin udvikling.


Vi understøtter at finde muligheder, evt. via nye veje, og at udfolde ressourcer og potentialer, der kan øge livskvaliteten og være bæredygtig for den unge.