Bostøttetilbud 

Bostøtte ydet efter SEL §85 omfatter hjælp, omsorg eller støtte i egen bolig samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.