Logo
Logo Ringkøbing Skjern Kommune

Centrene i Handicap og Psykiatri

Her får du svar på de fleste af de spørgsmål, til et af vores 3 kommunale områder i kommunen.
Du navigerer rundt på siden enten via punktet Menu øverst til højre elle via emnerne herunder.
Under området kan du vælge de specifikke centre og deres indhold. 

Menupunktet generelt er det, der gælder for alle center.