Frivillighed - Foreninger – Råd

Oversigt over relevante foreninger udenfor vores kommunale tilbud, der tilbyder aktiviteter, målrettet vores borgere.

I de enkelte tilbud arbejdes der på forskellig vis med frivillighed – foreninger og råd. Det er beskrevet under tilbuddene, hvad der gælder hvor. 

ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund

LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere