Whistleblower

Du kan henvende dig anonymt til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i vores dag- og botilbud i Handicap og Psykiatri.
Bekymringen kan gælde

  • en plejefamilie, et døgntilbud eller et ambulant stofmisbrugsbehandlingstilbud efter Lov om social service § 101 eller
  • ambulant alkoholbehandlingstilbud efter Sundhedslovens § 141. 

Du kan generelt læse om whistleblowerordningen hos Socialtilsyn Midt.

Der er information om whistelblowerordningen i alle vores 5 centre.